KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 5 LỚP CHỒI

(Từ 13/05/2024 đến 17/05/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kĩ năng Trèo lên xuống 5 gióng thang

Hoạt động PTNT: Tách 1 nhóm đối tượng 5 thành các nhóm nhỏ hơn

PTTM:

Bé sử dụng kỹ năng xếp hình để tạo ra sản phẩm: theo ý thích

Hoạt động

Trải Nghiệm::

Bé tham gia sân chơi: Nhà khoa học nhí

Hoạt động PTNN:

Bé làm quen với cách viết tiếng việt: Hướng viết: từ trái sáng phải, từ dòng trên xuống dòng dưới

Hoạt động KNTC-XH:

Bé làm sách về Bác Hồ

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Rồng Rắn lên mây

- TCVĐ: Sói và Dê con

- TC Tự do: Đi xe đạp

   

Phòng chức năng

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

P. Mỹ thuật

Sân trường

   

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Luyện kỹ năng tự đi vệ sinh trước khi đi ngủ.

   

NGOẠI KHÓA

   

Thuật

 

Thuật

 

Sáng

Anh Văn

Nhảy hiện đại

Anh Văn

Nhảy hiện đại

   

Chiều

Chương trình học khác