KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 LỚP CHỒI

(Từ 22/04/2024 đến 26/04/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kĩ năng vận động - Ném trúng đích đứng

Hoạt động PTNT:

Bé tìm hiểu về đặc điểm của: Cát, sỏi, đá

PTTM:

Bé làm tranh từ các NVL: Cát, sỏi, đá

Hoạt động

PTTM:

Bé làm mô hình núi lửa

Hoạt động PTNT:

Bé tìm hiểu về đặc điểm của: Đường, muối, dầu ăn

HĐThí nghiệm:

Bé làm thí nghiệm núi lửa phun trào từ baking soda, xà phòng và giấm

Hoạt động KNTC-XH:

Bé tìm hiểu về ngày giải phóng miền Nam

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Cò chẹp

- TCVĐ: Ném vòng

- TC Tự do: Đi xe đạp

   

Phòng chức năng

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

P. Mỹ thuật

Sân trường

   

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Luyện kỹ năng: Tự lấy thức ăn vừa đủ, ăn xong biết lấy giấy lau miệng.

   

NGOẠI KHÓA

   

Thuật

Anh Văn

Thuật

 

Sáng

Anh Văn

Nhảy hiện đại

Anh Văn

Nhảy hiện đại

Anh Văn

 

Chiều

Chương trình học khác