KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 4 LỚP CHỒI

(Từ 01/04/2024 đến 05/04/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kĩ năng vận động - Ném trúng đích bằng 1 tay (Đích nằm ngang: xa 2m).

Hoạt động PTTM:

Bé vẽ con bướm

Hoạt động PTNT:

Bé biết tách 1 nhóm đối tượng 4 thành các nhóm nhỏ hơn

Hoạt động trải nghiệm:

Bé tham gia hoạt động: “Bé với phương tiện giao thông”

Hoạt động PTTM:

-Bé sử dụng kĩ năng miết giấy và gấp đường thẳng để gấp đầu con Mèo.

-Bé VĐMH theo giai điệu của bài hát “Cho tôi đi làm mưa với”

Hoạt động

KNTC&XH:

Bé biết lợi ích của việc giữ gìn vệ sinh thân thể đối với sức khỏe con người

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Bịt mắt bắt dê.

- TCVĐ: Nhảy bao bố.

- TC Tự do: Chơi với các đồ chơi.

   

Phòng chức năng

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

P. Mỹ thuật

Sân trường

   

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Bé tập kỹ năng biết phụ giúp những công việc vừa sức: Lau bàn, phơi khăn sau khi ăn.

   

NGOẠI KHÓA

   

Thuật

 

Thuật

 

Sáng

Anh Văn

Nhảy hiện đại

Anh Văn

Nhảy hiện đại

   

Chiều

Chương trình học khác