KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 2 LỚP CHỒI

(Từ 19/02/2024 đến 23/02/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện kỹ năng vận động - Trườn theo huớng thẳng

Hoạt động PTNN:

Bé nghe và kể lại câu cruyện: “Mèo vẫn hoàn Mèo”

Hoạt động tạo hình:

Bé biết sử dụng kĩ năng khéo léo để cắt bông hoa

Hoạt động PTTC-KNXH:

Bé biết giữ gìn vệ sinh môi trường (không khạc, nhổ bừa bãi, đi vệ sinh đúng nơi quy định)

Hoạt động PTTC:

Bé làm quen với các kí hiệu (nhà vệ sinh, lối ra, thoát hiểm, cấm đi, nguy hiểm)

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Gánh nước.

- TCVĐ: Chuyền bóng.

- TC Tự do: Chơi với các đồ chơi.

   

Phòng chức năng

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

P. Mỹ thuật

Sân trường

   

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Luyện kỹ năng ăn gia đình – ăn bằng khay.

   

NGOẠI KHÓA

           

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác