KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 1 LỚP CHỒI

(Từ 29/01/2024 đến 02/02/2024)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

THỨ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG HỌC

Hoạt động PTNT:

Bé tìm hiểu về các trò chơi dân gian

Hoạt động PTTC:

Bé tham gia trò chơi “gánh nước”

Hoạt động tạo hình:

Bé cùng bạn và cô trang trí lon nước, bảng tên – chuẩn bị trò chơi dân gian

Hoạt động trải nghiệm: Bé tham gia trải nghiệm  chơi các trò chơi dân gian

BÉ THAM GIA LỄ HỘI “BÉ VUI XUÂN”

   

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Gánh nước.

- TCVĐ: Chuyền bóng.

- TC Tự do: Chơi với các đồ chơi.

   

Phòng chức năng

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

       

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Luyện kỹ năng ăn gia đình – ăn bằng khay.

   

NGOẠI KHÓA

           

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác