KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 11 LỚP CHỒI

(Từ 06/11/2023 đến 10/11/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

Thứ 7

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - Bò dích dắc qua 5 điểm

 

Hoạt động nhận thức:

Bé so sánh sự khác nhau và giống nhau của 2 loại  quả

 

Hoạt động PTNN:

Bé tập nói lời thoại, thể hiện ngữ điệu,  điệu bộ của nhân vật trong truyn: Dê trắng và dê đen

Hoạt động TM:

Bé sử dụng kỹ năng: Làm lõm để tạo ra sản phẩm: Nặn cây nấm”

Hoạt động KNTC-XH:

Bé biết một số quy định trong gia đình

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Trốn tìm.

- TCVĐ: Đi như gấu bò như chuột.

- TC Tự do: Chơi với các đồ chơi; Đạp xe đạp.

 

 

P. Mỹ thuật

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

 

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Bé biết tự giác cất gối vào tủ gọn gàng sau khi ngủ dậy

 

 

NGOẠI KHÓA

 

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

 

Chiều

Chương trình học khác