KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 10 LỚP CHỒI

(Từ 23/10/2023 đến 27/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động -Chạy dích dắc theo vật chuẩn ( 4 - 5 vật chuẩn)

Hoạt động nhận thức:

Phân loại đồ dùng theo 1-2 dấu hiệu

Hoạt động PTNN:

Nghe hiểu nội dung câu chuyện:” Thánh Gióng”

Hoạt động thẩm mỹ:

Phối hợp các nét thẳng, xiên, ngang, cong tròn để : Vẽ chùm bóng

Hoạt động thực  hành:

Bé làm quả bí ngô bằng nguyên vật liệu

 

BÉ NGHỈ NGÀY THỨ BẢY CUỐI THÁNG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TC Tự do: chơi với các đồ chơi; Đạp xe đạp

- TCDG: Lộn cầu vồng.

- TCVĐ: Tung cao hơn nữa.

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

P. Mỹ thuật

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

Khu chơi cát

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kỹ năng tự lấy thức ăn vừa đủ

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác