KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP CHỒI

(Từ 16/10/2023 đến 20/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

 biết thực hiện vận động -  Bật tại chỗ và bật về phía trước

Hoạt động nhận thức:

 biết về một số đặc điểm để phân biệt bạn trai – bạn gái, các bộ phận của cơ thể

Hoạt động PTNN:

 biết lắng nghe và kể lại câu chuyện “ Gấu con bị sâu răng”

Hoạt động kỹ năng:

 biết làm bảng tóm tắt về bản thân

LỄ HỘI 20/10:

BÉ LÀM THIỆP

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Mèo đuổi Chuột

- TCVĐ: chuyền bóng bằng muỗng

- TC Tự do: Đạp xe đạp

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

P. Mỹ thuật

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

Khu chơi cát

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng xếp mền, gối

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác