KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG THÁNG 9 LỚP CHỒI

(Từ 02/10/2023 đến 06/10/2023)

Hoạt Động

THỨ 2

THỨ 3

THỨ 4

THỨ 5

THỨ 6

HĐ khác

GHI CHÚ

HOẠT ĐỘNG  HỌC

Hoạt động PTTC:

Bé thực hiện vận động - Đi khom lưng, bò thấp.

Hoạt động nhận thức:

Bé nhận biết một số nguyên nhân gây ra cháy nổ

Phát triển ngôn ngữ:

Bé nghe kể chuyện:  Xe cứu hỏa vất vả

Phát triển  thẩm mỹ:

Bé vẽ chú lính cứu hỏa

Hoạt động kỹ năng:

 biết xử lý các tình huống có thể dẫn đến cháy nổ

 

 

 

 

 

Hồ chơi nước

 

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

- TCDG: Mèo đuổi Chuột

- TCVĐ: chuyền bóng bằng muỗng

- TC Tự do: Đạp xe đạp

HOẠT ĐỘNG VUI CHƠI

P. Mỹ thuật

Khu chơi cát

Hồ chơi nước

Sân chơi

Khu chơi cát

RÈN LUYỆN KỸ NĂNG

Rèn kĩ năng xếp mền, gối

NGOẠI KHÓA

Mĩ Thuật

Anh văn

Mĩ Thuật

Anh văn

 

Sáng

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Nhảy hiện đại

Anh văn

Chiều

Chương trình học khác