BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 9 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỚP: THỎ NGỌC

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

 

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

DƯƠNG  NGỌC BẢO

NỮ

20/3/2018

10,6

89

A

 

2

NGUYỄN CÁT VY ANH

NỮ

18/6/2018

10

88,5

A

 

3

TRỊNH THIÊN  ĐĂNG

NAM

21/04/2018

10.9

88

A

 

4

BÙI HỮU TRÍ

NAM

21/8/2018

10,7

88,5

A

 

5

ĐINH NGỌC PHƯƠNG TRÀ

NỮ

9/6/2018

13.0

88

A

 

 

Tin tức khác