STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Dương Ngọc Bảo

N

20/3/2018

11,5

 

 

 

2

Trịnh Thiên Đăng

Nam

21/4/2018

11,4

 

 

 

3

Trần Nhất Hy

Nam

26/11/2018

12,6

 

 

 

4

Trần Minh Khải Lâm

Nam

17/9/2018

15,4

 

 

 

5

Phạm Minh Tâm

Nam

31/10/2018

13,9

 

 

 

6

Hồ Cát Tiên

Nữ

14/12/2018

13,6

 

 

 

7

Hoàng Bảo Ngọc

Nữ

15/11/2018

11,6

 

 

 

8

Đinh Ngọc Phương Trà

N

9/6/2018

13,6

 

 

 

9

Bùi Hữu Trí

Nam

21/8/2018

12,5

 

 

 

10

Đinh Hoàng Uyên My

Nữ

01/04/2018

12,5

 

 

 

11

Trần Khả Hân

Nữ

13/12/2016

12,2

 

 

 

12

Nguyễn Hồng Bảo Khanh

Nam

13/11/2018

12,3

 

 

 

13

Nguyễn Bùi Bảo Châu

Nữ

27/6/2018

11,9

 

 

 

14

Lê Minh Khôi

Nam

30/8/2018

14

 

 

 

15

Hoàng Hải Long

Nam

21/2/2019

10,5

 

 

 

16

Lê Dương Khánh An

Nữ

21/5/2018

13,1

 

 

 

17

Gia Phát

Nam

 

11

 

 

 

18

Đinh Đan

Nữ

 

12,4

 

 

 

19

Đoàn Hạo Thiên

Nam

05/04/2019

12,8

 

 

 

20

Nguyễn Quý Thiên Minh

Nam

22/04/2019

12

 

 

 

Tin tức khác