BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 3 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                       LỚP: Thỏ Ngọc

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Dương Ngọc Bảo

N

20/3/2018

11,6

93

A

 

2

Trịnh Thiên Đăng

Nam

21/4/2018

11,2

93

A

 

3

Trần Nhất Hy

Nam

26/11/2018

12,6

90

A

 

4

Trần Minh Khải Lâm

Nam

17/9/2018

15,4

97

A

 

5

Phạm Minh Tâm

Nam

31/10/2018

13,8

94

A

 

6

Hồ Cát Tiên

Nữ

14/12/2018

13,6

87

A

 

7

Nguyễn Quốc Thiên

Nam

13/11/2018

 

 

 

Vắng

8

Đinh Ngọc Phương Trà

N

9/6/2018

 

 

 

Vắng

9

Bùi Hữu Trí

Nam

21/8/2018

12,2

94

A

 

10

Đinh Hoàng Uyên My

Nữ

01/04/2018

12,5

94

A

 

11

Trần Khả Hân

Nữ

13/12/2016

 

 

 

Vắng

12

Nguyễn Hồng Bảo Khanh

Nam

13/11/2018

12,3

89

A

 

13

Nguyễn Bùi Bảo Châu

Nữ

27/6/2018

11,6

93

A

 

14

Lê Minh Khôi

Nam

30/8/2018

13,9

94

A

 

15

Hoàng Hải Long

Nam

21/2/2019

10,7

84

A

 

16

Lê Dương Khánh An

Nữ

21/5/2018

13,5

94

A

 

 

Tin tức khác