BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 12 NĂM HỌC 2020 – 2020

LỚP: Thỏ Ngọc

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Dương Ngọc Bảo

N

20/3/2018

10,6

90

A

 

2

Trịnh Thiên Đăng

Nam

21/4/2018

10,7

89

A

 

3

Trần Nhất Hy

Nam

26/11/2018

11,2

82

A

 

4

Trần Minh Khải Lâm

Nam

17/9/2018

14,8

92,5

A

 

5

Phạm Minh Tâm

Nam

31/10/2018

13,3

86

A

 

6

Hồ Cát Tiên

Nữ

14/12/2018

11,2

84

A

 

7

Nguyễn Quốc Thiên

Nam

13/11/2018

11,2

83

A

 

8

Đinh Ngọc Phương Trà

N

9/6/2018

12,9

89,5

A

 

9

Bùi Hữu Trí

Nam

21/8/2018

11,2

91

A

 

10

Đinh Hoàng Uyên My

Nữ

01/04/2018

11,6

92

A

 

11

Trần Khả Hân

Nữ

13/12/2018

10,8

83

A

 

12

Nguyễn Hồng Bảo Khanh

Nam

13/11/2018

12,2

86

A

 

Tin tức khác