TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGÔI SAO

BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 10 NĂM HỌC 20202021

LỚP: GẤU BÔNG

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN GIA HUY

Nữ

16/06/2019

 9,3

 76

A

 

2

HỒ CÁT TIÊN

Nữ

14/12/2018

10,9

82,5

A

 

3

NGUYỄN NGỌC ĐINH ĐAN

Nữ

23/02/2019

10,9

79,5

A

 

4

NGUYỄN HOÀNG GIA PHÁT

Nam

18/01/2019

 10

 79

A

 

5

TRẦN DIỆP LAN CHI

Nữ

13/03/2019

 9.5

 79

A

HS mới

6

BÙI KHÁNH AN NHIÊN

Nữ

17/06/2019

11,5

 83

A

HS mới

7

LÊ HOÀNG MINH ĐĂNG

Nam

27/07/2019

  8,7

 75

A

HS mới

8

PHAN MINH KHANG

Nam

03/03/2019

 12

 83

A

HS mới

 

Tin tức khác