STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Nguyễn Thế Anh

Nam

15/7/2021

14,4

90

A

 

2

Nguyễn Hữu Hải Đăng

Nam

20/7/2021

12,3

88

A

 

3

Phạm Cát Thiên An

Nữ

4/8/2021

14,5

89

A

 

4

Đặng Thiên Bình

Nữ

6/8/2021

11,3

85

A

 

5

Võ Trần Gia Hưng

Nam

23/9/2021

13,9

83

A

 

6

Võ Trần Gia Khang

Nam

23/9/2021

14,7

82

A

 

7

Nguyễn Đan Tuệ Vi

Nữ

28/09/2021

11

83

A

 

8

Nguyễn Bảo Ngân Giang

Nữ

30/9/2021

13,8

93

A

 

Tin tức khác