STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Võ Thanh An

N

15/7/2020

11,4

83

A

 

2

Ninh Ngọc Linh Đan

Nữ

1/5/2020

12,3

89

A

 

3

Nguyễn Minh Duy

Nam

 18/5/2020

13,5

87

A

 

4

Đường Minh Hưng

Nam

15/2/2020

12,2

88

A

 

5

Đinh Ngọc Gia Linh

N

10/06/2020

11,2

84

A

 

6

Trịnh Nguyên Khôi

Nam

8/3/2020

11,2

86

A

 

7

Lê Đức Minh

Nam

26/4/2020

13,5

92

A

 

8

 

Nguyễn Anh Quân

Nam

1/4/2020

14,6

96

A

 

9

 

Nguyễn Ngọc Hoàng Sa

Nam

2/3/2020

13,9

94

A

 

10

Trương Lê Thiên Phúc

Nam

25/09/2020

15,6

90

A

 

11

Nguyễn Ngọc Mai Thi

Nữ

09/10/2020

12,8

88

A

 

Tin tức khác