STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Trần Uyên Trúc Chi

N

7/4/2020

14,2

93

A

 

2

Lê Hồ Hữu Bằng

Nam

25/9/2020

12,2

88

A

 

3

 Phạm Hoàng Hưng

Nam

25/4/2020

12,7

89

A

 

4

Lê Nguyễn Gia Khang

Nam

2/8/2020

13,9

90

A

 

5

Phạm Trương Tuấn Kiệt

Nam

23/7/2020

16,2

93

A

 

6

Lê Trần Thục Linh

Nữ

14/5/2020

10,8

86

A

 

7

Phan Minh Quân

Nam

7/2/2020

14,8

91

A

 

8

Phạm Thanh Phúc

Nam

19/05/2020

11,5

87

A

 

9

Trần Ngọc Tố Quyên

Nữ

4/9/2020

10,2

86

A

 

10

Trịnh Quỳnh Anh

Nữ

16/6/2020

14

93

A

 

11

Nguyễn Quốc Bảo

Nam

8/8/2020

11,9

88

A

 

12

Vũ Quang Phúc

Nam

16/4/2020

13,6

93

A

 

13

Phạm Thành Hưng

Nam

16/9/2020

14,8

93

A

 

Tin tức khác