STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Nguyễn Tuấn Phong

Nam

4/1/2021

12,9

94

A

 

2

Trương Bùi Minh Long

Nam

25/2/2021

15,5

90

A

 

3

 Lê Diệp Tuệ Anh

Nữ

3/3/2021

11,6

91

A

 

4

Lê Thanh Thảo My

N

19/3/2021

13,7

94

    A

 

5

Võ Đức Anh

Nam

25/3/2021

19,4

100

    A

 

6

Võ Ngọc Gia Hân

Nữ

1/4/2021

11,9

86

A

 

7

Lê Quỳnh Chi

Nữ

15/5/2021

12,3

90

A

 

8

Nguyễn Quý Cát Minh

Nữ

8/2/2021

12,9

89

A

 

9

Phạm Phúc Minh

Nam

11/2/2021

12,4

88

A

 

Tin tức khác