STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Trần Uyên Trúc Chi

N

7/4/2020

15,4

98

A

 

2

Lê Hồ Hữu Bằng

Nam

25/9/2020

13,3

92

A

 

3

 Phạm Hoàng Hưng

Nam

25/4/2020

13,3

92

A

 

4

Lê Nguyễn Gia Khang

Nam

2/8/2020

14,4

93

A

 

5

Phạm Trương Tuấn Kiệt

Nam

23/7/2020

16,2

96

A

 

6

Lê Trần Thục Linh

Nữ

14/5/2020

11,5

89

A

 

7

Phan Minh Quân

Nam

7/2/2020

16,1

95

A

 

8

Phạm Thanh Phúc

Nam

19/05/2020

11,6

96

A

 

9

Trần Ngọc Tố Quyên

Nữ

4/9/2020

10,6

89

A

 

10

Trịnh Quỳnh Anh

Nữ

16/6/2020

15

96

A

 

11

Nguyễn Quốc Bảo

Nam

8/8/2020

12,1

90

A

 

12

Vũ Quang Phúc

Nam

16/4/2020

14,6

96

A

 

13

Nguyễn Đức Dương

Nam

11/11/2020

15,3

98

A

 

14

Trần Ái Huyền My

Nữ

9/1/2020

14,7

100

A

 

15

Trần Hoàng Gia Nhật

Nam

17/4/2020

18

102

A

 

16

Nguyễn Nhật Quang

Nam

10/10/2020

12,5

93

A

 

17

Trần Đồng Dao

Nữ

1/10/2020

11

87

A

 

Tin tức khác