STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Trịnh Quỳnh Anh

Nữ

16/06/2020

16.7

102

A

 

2

Nguyễn Quốc Bảo

Nam

08/08/2020

13.1

93

A

 

3

Trần Uyên Trúc Chi

Nữ

07/04/2020

18.2

104

A

 

4

Trịnh Nguyên Khôi

Nam

08/03/2020

11.2

92.5

SDD

 

5

 

Phạm Trương Tuấn Kiệt

Nam

23/07/2020

18.2

100

A

 

 

6

 Đinh Ngọc Gia Linh

Nữ

10/06/2020

12.6

93.5

A

 

7

Lê Hoàng Trúc Mai

Nữ

12/02/2020

13

95.5

A

 

8

Lộc Đức Minh

Nam

26/04/2020

15.1

101

A

 

9

Trương Lê Thiên Phúc

Nam

25/09/2020

16.6

97

A

 

10

Lại Hoàng Nam Phương

Nữ

04/12/2020

14.7

97

A

 

11

Nguyễn Anh Quân

Nam

01/04/2020

17.7

106

A

 

12

Phan Minh Quân

Nam

07/02/2020

16.9

99

A

 

13

Trần Ngọc Tố Quyên

Nữ

04/09/2020

11.6

93.5

SDD

 

14

Trần Ngọc Thuỳ Trâm

Nữ

27/02/2020

10.9

99

SDD

 

15

Trần Nguyễn Bảo Trân

Nữ

18/04/2020

15.6

100

A

 

16

 Đặng Anh Thư

Nữ

30/11/2020

18.9

95

A

 

17

Huỳnh Hồ Cát Yên

Nữ

17/06/2020

12.6

95.5

A

 

Tin tức khác