BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 09 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỚP: MẦM 2

Stt

Họ và Tên

Giới Tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

Đo

Kênh

Ghi chú

1

Nguyễn Ngọc Khánh An

Nữ

01/12/2017

12

90.5

     A

 

2

Huỳnh Yến Chi

Nữ

01/06/2017

 

 

 

Vắng

3

Tô Anh Thư

Nữ

12/01/2018

11.5

91.5

A

 

4

Nguyễn Vũ Thảo Nguyên

Nữ

06/11/2017

11.9

89.5

A

 

5

Huỳnh Võ Anh Thư

Nữ

07/10/2017

16.8

97.5

A

 

6

Nguyễn Lê Thiên Phúc

Nam

25/08/2017

14.4

98.5

A

 

7

Nguyễn Đức Phát

Nam

22/07/2017

15.7

91.5

A

 

8

Lê Vũ Minh Khôi

Nam

26/10/2017

15.3

99

A

 

9

Hoàng Nhật Linh

Nữ

02/12/2017

 

 

 

Vắng

10

Nguyễn Chấn Phong

Nam

03/08/2017

21.3

99

BP

 

11

Nguyễn Phúc Khang

Nam

11/01/2018

12.9

90.5

A

 

12

Huỳnh Quỳnh Lam

Nữ

09/01/2017

 

 

 

Vắng

13

Trần Thiên Minh

Nam

09/05/2017

16.7

101

A

 

14

Trịnh Khánh Linh

Nữ

29/09/2017

18.5

100

DC

 

15

Đỗ Minh Trí

Nam

15/08/2017

12.6

91.5

A

 

16

Nguyễn Minh Thuận

Nam

06/01/2017

 

 

 

Vắng

17

Võ An Phúc

Nam

 

18.2

102.5

 

 

 

Tin tức khác