STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

 

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN ĐỨC PHÁT

NAM

22/7/2017

17.2

 

 

 

2

LÊ VŨ MINH KHÔI

NAM

26/10/2017

16.6

 

 

 

3

HOÀNG NHẬT LINH

NỮ

2/12/2017

 

 

 

 

4

NGUYỄN CHẤN PHONG

NAM

3/08/2017

 

 

 

 

5

NGUYỄN PHÚC KHANG

NAM

11/1/2018

14.5

 

 

 

6

LƯƠNG ĐỨC HƯNG

NAM

7/1/2017

17,6

 

 

 

7

NGUYỄN VŨ THẢO NGUYÊN

NỮ

6/11/2017

13,5

 

 

 

8

HUỲNH QUỲNH LAM

NỮ

9/1/2017

14

 

 

 

9

TRẦN THIÊN MINH

NAM

9/5/2017

18.5

 

 

 

10

NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN

NAM

24/4/2017

14,1

 

 

 

11

NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN

NỮ

1/12/2017

13,5

 

 

 

12

TRỊNH KHÁNH LINH

NỮ

29/9/2017

21,2

 

 

 

13

HUỲNH VÕ ANH THƯ

NỮ

7/10/2017

21,1

 

 

 

14

ĐỖ MINH TRÍ

NAM

15/8/2017

13.9

 

 

 

15

TÔ ANH THƯ

NỮ

12/1/2018

13,9

 

 

 

16

VÕ AN PHÚC

NAM

13/5/2017

20,5

 

 

 

17

NGUYỄN GIA TUỆ

NỮ

16/10/2018

15,4

 

 

 

18

NGUYỄN MINH TRUNG

NAM

4/4/2017

16,4

 

 

 

19

PHẠM BÁ MINH

NAM

2017

 

 

 

 

20

NINH VŨ KHÔI UY

NAM

13/12/2017

14,0

 

 

 

Tin tức khác