BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 12 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỚP: MẦM 2

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

 

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN ĐỨC PHÁT

NAM

22/7/2017

16.2

94.5

A

 

2

LÊ VŨ MINH KHÔI

NAM

26/10/2017

15.9

101

A

 

3

HOÀNG NHẬT LINH

NỮ

2/12/2017

17.9

98

A

 

4

NGUYỄN CHẤN PHONG

NAM

3/08/2017

22

100

DC

 

5

NGUYỄN PHÚC KHANG

NAM

11/1/2018

13.8

92.3

A

 

6

LƯƠNG ĐỨC HƯNG

NAM

7/1/2017

16

103

A

 

7

NG VŨ THẢO NGUYÊN

NỮ

6/11/2017

12.7

91.4

A

 

8

HUỲNH QUỲNH LAM

NỮ

9/1/2017

13.3

95

A

 

9

TRẦN THIÊN MINH

NAM

9/5/2017

17.5

103

A

 

10

NG  HOÀNG THIÊN ÂN

NAM

24/4/2017

13.6

92

A

 

11

NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN

NỮ

1/12/2017

12.6

92.3

A

 

12

TRỊNH KHÁNH LINH

NỮ

29/9/2017

18.8

103

DC

 

13

HUỲNH VÕ ANH THƯ

NỮ

7/10/2017

18.4

100

DC

 

14

ĐỖ MINH TRÍ

NAM

15/8/2017

13.6

94

A

 

15

TÔ ANH THƯ

NỮ

12/1/2018

12.4

92

A

 

16

VÕ AN PHÚC

NAM

13/5/2017

18.4

105

A

 

17

NGUYỄN GIA TUỆ

NỮ

16/10/2018

14.1

93.8

A

 

 

Tin tức khác