TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGÔI SAO

BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

LỚP: MẦM 2

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

 

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN ĐỨC PHÁT

NAM

22/7/2017

15,6

94

 

 

2

LÊ VŨ MINH KHÔI

NAM

26/10/2017

15.1

99.5

 

 

3

HOÀNG NHẬT LINH

NỮ

2/12/2017

17.4

96.5

 

 

4

NGUYỄN PHÚC KHANG

NAM

11/1/2018

13

92

 

 

5

NGUYỄN VŨ THẢO NGUYÊN

NỮ

6/11/2017

12.3

90.5

 

 

6

HUỲNH QUỲNH LAM

NỮ

9/1/2017

12.9

94.5

 

 

7

TRẦN THIÊN MINH

NAM

9/5/2017

17.3

103

 

 

8

NGUYỄN HOÀNG THIÊN ÂN

NAM

24/4/2017

12.7

92

 

 

9

NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN

NỮ

1/12/2017

11.9

91

 

 

10

TRỊNH KHÁNH LINH

NỮ

29/9/2017

18.5

105

 

 

11

HUỲNH VÕ ANH THƯ

NỮ

7/10/2017

17.1

101

 

 

12

ĐỖ MINH TRÍ

NAM

15/8/2017

13.1

93

 

 

13

TÔ ANH THƯ

NỮ

12/1/2018

11.6

91

 

 

14

VÕ AN PHÚC

NAM

13/5/2017

18.3

105

 

 

 

Tin tức khác