STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Đặng Thiên Ân

Nữ

10.06.2019

19.9

103

 

A

 

2

Nguyễn Mai Diệp Chi

Nữ

21.05.2019

15.4

102

A

 

3

Nguyễn Trí Dũng

Nam

19.03.2019

15.3

 

102

A

 

4

Nguyễn Bảo Liêm

Nam

06.01.2020

20.8

97

    BP

 

5

Nguyễn Minh Khang

Nam

05.02.2019

18.6

110

A

 

6

 

Nguyễn Ngọc Minh Khuê

Nữ

27.01.2019

17

93

A

 

7

Nguyễn Hải Lâm

Nam

06.08.2019

 

 

 

Vắng

8

Hoàng Hải Long

Nam

21.02.2019

14.3

97

A

 

9

Nguyễn Phúc Nguyên

Nam

04.10.2019

 

 

 

Nghỉ t4/23

10

Trương Phúc Kim Ngân

Nữ

24.11.2019

17.4

98

A

 

11

Phạm Anh Minh

Nam

14.07.2019

17

104

A

 

12

Phạm Chí Nhân

Nam

30.01.2019

16.3

94

A

 

13

Phạm Huy Phát

Nam

19.03.2019

13

100

A

 

14

Đặng Thiên Phú

Nam

10.06.2019

15.7

101

A

 

15

Bùi Tiến Phúc

Nam

02.11.2019

13.5

90

A

 

16

Nguyễn Hoàng Yến Ngọc

Nữ

19.09.2019

16

96

A

 

17

Lê Hữu Phát

Nam

31/08/2019

22

102

DCBP

 

Tin tức khác