STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

(cm)

Kênh

 

Ghi chú

1

Võ Thanh An

Nữ

15/07/2020

13,2

91

A

 

2

Trần Đồng Dao

Nữ

01/10/2020

 

12

91

A

 

3

Nguyễn Đức Dương

Nam

11/11/2020

18

101

A

 

4

Ninh Ngọc Linh Đan

Nữ

01/05/2020

14

97

A

 

5

Đặng Bảo Ngọc Hằng

Nữ

24/09/2020

12,3

93

A

 

6

Trần Quang Minh Hiếu

Nam

12/04/2020

14,3

102

A

 

7

 

Đường Minh Hưng

Nam

19/02/2020

13,4

98,5

A

 

8

 

Lê Trần Thục Linh

Nữ

14/05/2020

13

93

A

 

9

Trần Hoàng Gia Nhật

Nam

17/04/2020

19

105

A

 

10

Đặng Nguyễn Gia Nhi

Nữ

22/11/2020

13,3

94

A

 

11

Đặng Thiên Phúc

Nam

28/03/2020

 

 

 

 

Vắng

12

Nguyễn Nhật Quang

Nam

10/10/2020

14,7

98

A

 

13

Lê Ngọc An Vy

Nữ

31/08/2020

14

96

A

 

14

Nguyễn Bảo Liêm

Nam

07/01/2020

22,8

100

A

 

15

Nguyễn Phúc Thịnh

Nam

03/02/2020

15,8

100

A

 

Tin tức khác