BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 9 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                                          LỚP: MẦM 1

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

 

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN THẾ ANH

Nam

29/03/2017

15.0

94

A

 

2

TRÀ VŨ LAN ANH

Nữ

13/09/2017

14.6

99

A

 

3

HOÀNG ĐỨC THIÊN ÂN

Nam

30/10/2017

17.4

97

A

 

4

TRẦN MỸ KIM

Nữ

09/10/2017

15.6

97

A

 

5

MAI THANH LÂM

Nam

26/09/2017

14.6

93

A

 

6

PHẠM TUỆ MINH

Nữ

25/12/2017

13.8

94

A

 

7

NGUYỄN TRẦN TUỆ NHI

Nữ

26/07/2017

13.5

97

A

 

8

NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA

Nam

14/11/2017

14.0

90

A

 

9

CAO THÀNH NHÂN

Nam

15/11/2017

17.4

97

A

 

10

TRẦN VŨ PHONG

Nam

11/06/2017

16.9

97

A

 

11

NGUYỄN TRẦN MINH TRIẾT

Nam

14/05/2017

14.8

97

A

 

12

LÊ NHẬT HOÀNG LAM

Nữ

05/10/2017

12.4

90

A

 

13

NGUYỄN HẠO NHIÊN

Nam

29/01/2018

13.1

91

A

 

14

NGUYỄN BẢO LONG

Nam

11/04/2017

13.4

100

A

 

15

NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH

Nữ

16/02/2017

13.7

97

A

 

16

NGUYỄN TRỌNG ĐỨC TRÍ

Nam

24/03/2017

27.6

104

DC

 

17

NGÔ CÁT ANH

Nữ

14/01/2017

13.5

101

A

 

 

 

Tin tức khác