BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 3 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                                          LỚP: MẦM 1

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

Đo

Kênh

Ghi chú

1

NGUYỄN THẾ ANH

Nam

29/03/2017

17.3

97

A

 

2

TRÀ VŨ LAN ANH

Nữ

13/09/2017

16.0

100

A

 

3

HOÀNG ĐỨC THIÊN ÂN

Nam

30/10/2017

18.2

99

A

 

4

TRẦN MỸ KIM

Nữ

09/10/2017

16.6

98

A

 

5

MAI THANH LÂM

Nam

26/09/2017

15.5

94

A

 

6

PHẠM TUỆ MINH

Nữ

25/12/2017

16.0

95

A

 

7

NGUYỄN TRẦN TUỆ NHI

Nữ

26/07/2017

14.0

98

A

 

8

ĐẶNG PHƯƠNG KHÁNH LINH

Nữ

16/08/2017

14.0

94

A

 

9

NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA

Nam

14/11/2017

15.2

92

A

 

10

CAO THÀNH NHÂN

Nam

15/11/2017

18.8

98

A

 

11

TRẦN VŨ PHONG

Nam

11/06/2017

19.3

97

A

 

12

NGUYỄN TRẦN MINH TRIẾT

Nam

14/05/2017

16.8

100

A

 

13

LÊ NHẬT HOÀNG LAM

Nữ

05/10/2017

12.9

91

A

 

14

NGUYỄN HẠO NHIÊN

Nam

29/01/2018

14.4

92

A

 

15

NGUYỄN THỊ NHƯ HUỲNH

Nữ

16/02/2017

14.3

98

A

 

16

NGUYỄN TRỌNG ĐỨC TRÍ

Nam

24/03/2017

31.0

104

BP

 

17

NGÔ CÁT ANH

Nữ

14/01/2017

14.3

103

A

 

 

Tin tức khác