STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Dương Ngọc Bảo

N

20/3/2018

14,7

107

    A

 

2

Trịnh Thiên Đăng

Nam

21/4/2018

15,2

111

A

 

3

Trần Nhất Hy

Nam

26/11/2018

16

105

A

 

4

Nguyễn Hồng Bảo Khanh

Nam

13/11/2018

  16,7

108

A

 

5

 

Trần Minh Khải Lâm

Nam

17/9/2018

24,3

116,5

DC

 

6

 

Trần Vũ Phương Uyên

Nữ

10/11/2018

22,3

104,5

A

 

7

Nguyễn Ngọc Linh

Nữ

15/3/2018

23,7

118,5

     A

 

8

Nguyễn Ngọc Bảo Anh

Nữ

17/4/2018

20,3

109

    A

 

9

Nguyễn Quốc Thiên

 Nam

13/11/2018

  15,6

103

A

 

10

Nguyễn Hạo Nhiên

  Nam

29/1/2018

18,5

113

    A

 

11

Võ Chấn Phong

Nam

8/10/2018

15,8

105

A

 

12

Hồ Cát Tiên

Nữ

14/12/2018

17,4

105

A

 

 13

Nguyễn Hoàng Bảo Lân

Nam

12/12/2018

19,1

107,5

A

 

  14

Tô Anh Thư

Nữ

12/1/2018

18,3

112,5

A

 

Tin tức khác