STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

HUỲNH VÕ ANH THƯ

Nữ

07/10/2017

29,5

122

DC

 

2

TRÀ VŨ LAN ANH

Nữ

13/09/2017

 

24

118

A

 

3

PHẠM TUỆ MINH

Nữ

25/12/2017

22,5

115

A

 

4

TRẦN THIÊN MINH

Nam

09/05/2017

25

120

A

 

5

CAO THÀNH NHÂN

Nam

15/11/2017

29

117

DC

 

6

TRẦN VŨ PHONG

Nam

11/06/2017

30,5

118

BP

 

7

 

NGUYỄN NGỌC KHÁNH AN

Nữ

01/12/2017

17

108,5

A

 

8

 

NGUYỄN LÊ NHẬT MINH

Nam

27/08/2017

20,8

112

A

 

9

LÊ VŨ MINH KHÔI

Nam

26/10/2017

19,8

116

A

 

10

VÕ AN PHÚC

Nam

13/05/2017

30,8

123

DC

 

11

NINH ĐỨC KHÔI UY

Nam

14/09/2017

 

18,5

114

A

 

12

NGUYỄN MINH TRUNG

Nam

4/04/2017

20

115

A

 

13

NGUYỄN TRẦN MINH TRIẾT

Nam

14/05/2017

23

 

120

A

 

14

HOÀNG ĐỨC THIÊN ÂN

Nam

30/10/2017

26,5

119

DC

 

15

ĐỖ MINH TRÍ

Nam

15/08/2017

18,8

112

A

 

16

MAI THANH LÂM

Nam

26/9/2017

19,5

109

A

 

17

NGUYỄN TRỌNG ĐỨC TRÍ

Nam

24/3/2017

41

124

BP

 

  18

PHẠM BÁ MINH

Nam

13/12/2017

29,8

113

BP

 

19

HOÀNG GIA BẢO

Nam

06/02/2017

21

114

A

 

20

ĐẶNG PHƯƠNG KHÁNH LINH

Nữ

16/08/2017

19,5

113

A

 

21

TRỊNH KHÁNH LINH

Nữ

29/09/2017

28

118

DC

 

22

NGUYỄN HOÀNG ANH KHOA

Nam

14/11/2017

24

111

A

 

23

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

Nữ

14/03/2017

32,8

123

DC

 

24

CHÁU VĨNH  KÝ

Nam

01/07/2017

19,5

113

A

 

25

LÊ NHẬT  HOÀNG LAM

Nữ

05/10/2017

15,2

104

A

 

26

TRẦN CÁT VY ANH

Nữ

31/07/2017

18,5

109

A

 

27

NGUYỄN ANH KHOA

Nam

01/04/2017

20,7

121

A

 

28

ĐẶNG VỎ TẤN PHƯỚC

Nam

26/10/2017

27,3

120

DC

 

29

ĐOÀN GIA HƯNG

Nam

19/09/2017

21

114

A

 

30

NGUYỄN THIÊN HOÀNG

Nam

09/01/2017

21,2

115

A

 

Tin tức khác