BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 09 NĂM HỌC 20202021

LỚP: GẤU BÔNG

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

TRẦN NHẤT HY

Nam

26/11/2018

11,2

82

A

 

2

PHẠM MINH TÂM

Nam

31/10/2018

13,3

86

A

 

3

TRẦN KHẢI LÂM

Nam

17/09/2018

14,5

91

A

 

4

NGUYỄN HOÀNG GIA PHÁT

Nam

18/01/2019

9,9

77,5

A

HS mới

5

NGUYỄN GIA HUY

Nam

16/06/2019

9,3

81

A

 

6

HỒ CÁT TIÊN

Nữ

14/12/2018

10,9

81

A

HS mới

7

NGUYỄN NGỌC ĐINH ĐAN

Nữ

23/02/2019

10,9

77

A

HS mới

 

 

 

 

 

Tin tức khác