STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN GIA HUY

Nữ

16/06/2019

10.5

80

A

 

2

HOÀNG LÊ MINH NGỌC

Nữ

27/09/2019

10

81

A

 

3

LÊ THÁI HOÀNG ĐĂNG

Nam

27/07/2019

10.3

80.5

A

 

4

NGUYỄN THÂN BẢO NGỌC

Nữ

28/05/2019

 

 

 

Bé ngh

5

NGUYỄN THÂN BẢO CHÂU

Nữ

28/05/2019

 

 

 

Bé nghĩ

6

TRƯƠNG PHÚC KIM NGÂN

Nữ

24/11/2019

12.2

81

 

 

7

NGUYỄN HOÀNG AN

Nữ

07/11/2019

9.8

75.5

 

 

8

ĐINH VŨ KHÁNH AN

Nữ

16/09/2019

11

86

 

 

9

TRẦN BẢO KHANG

Nam

12/09/2019

11.2

81.5

 

 

10

HỒ TÁ DUY

Nam

16/05/2019

11.9

86

 

 

11

NGUYỄN ĐỨC THÀNH

Nam

09/10/2019

 

 

 

nghỉ

12

NGUYỄN PHÚC THỊNH

Nam

03/02/2020

10.5

75

 

 

Tin tức khác