STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN NHẬT QUANG

Nam

10/10/2020

  12

88

A

 

2

NGUYỄN TUẤN PHONG

Nam

04/01/2021

11.2

81

A

 

3

LẠI HOÀNG NAM PHƯƠNG

Nữ

04/12/2020

12.3

85

A

 

4

NGUYỄN ĐỨC DƯƠNG

Nam

11/11/2020

13.9

90

A

 

5

NGUYỄN THIÊN PHÚ

Nam

31/01/2021

  12

85

A

 

6

LÊ TẤN KHÔI NGUYÊN

Nam

24/11/2020

12.3

84

A

 

7

TRẦN ĐỒNG DAO

Nữ

01/10/2020

10.2

81

A

 

8

ĐẶNG NGUYỄN PHƯƠNG NGHI

Nữ

27/10/2020

15.5

 90

A

 

9

NGUYỄN ĐAN TUỆ VY

Nữ

28/09/2021

9.3

71

A

 

Tin tức khác