BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 12 NĂM HỌC 20202021

LỚP: GẤU BÔNG

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

 

Cân

 

 

Đo

 

 

Kênh

 

Ghi chú

1

NGUYỄN GIA HUY

Nữ

16/06/2019

9,7

77

A

 

2

PHAN MINH KHANG

Nam

03/03/2019

12,8

84

A

 

3

NGUYỄN NGỌC ĐINH ĐAN

Nữ

23/02/2019

11,3

  81,5

A

 

4

NGUYỄN HOÀNG GIA PHÁT

Nam

18/01/2019

10,3

81

A

 

5

TRẦN DIỆP LAN CHI

Nữ

13/03/2019

9.9

80

A

 

6

BÙI KHÁNH AN NHIÊN

Nữ

17/06/2019

11,7

83

A

 

7

LÊ HOÀNG MINH ĐĂNG

Nam

27/07/2019

9,4

76

A

 

8

NGUYỄN THÂN BẢO NGỌC

Nữ

28/05/2019

9,3

77

A

 

9

NGUYỄN THÂN BẢO CHÂU

Nữ

28/05/2019

8,7

76

A

 

Tin tức khác