BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 9 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                                          LỚP: Chồi

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

Kênh

Ghi chú

1

Nguyễn Nhật Minh Đăng

Nam

7/9/2020

23

110,5

DC

 

2

Phạm Hiếu Đức

Nam

5/7/2020

25,4

112,5

DC

 

3

Lý Mai Hạnh

N

15/3/2016

19,5

112

A

 

4

Nguyễn Hữu Nhân

Nam

22/2/2016

19,7

107

A

 

5

Trần Tuấn Khải

Nam

23/1/2016

15,3

104,5

A

 

6

Nguyễn Trí Hùng Nam

Nam

25/8/2016

15,6

106,5

A

 

7

Phạm  Hiếu Nghĩa

Nam

5/7/2016

25,4

113

DC

 

8

Phạm Phúc Khang

Nam

27/1/2016

24,4

115

DC

 

9

Lê Trần Nhã Uyên

Nữ

14/12/2016

17,3

101,5

A

 

10

Ngô Đỗ Kim Ngân

Nữ

24/10/2016

17,4

103,5

A

 

11

Lê Đức Tân

Nam

5/7/2016

15,8

103,5

A

 

12

Lê Hải Minh Quân

Nam

 

15,5

103,5

A

 

13

Lê Dương Khánh Linh

Nữ

 

17,2

103

A

 

14

Vũ Lý Nguyên Tân

Nam

 

14,9

104,5

A

 

15

Nguyễn Mai Diệp Thảo

Nữ

18/5/1016

16,3

105,5

A

 

16

Đặng Duy Minh Nhiên

Nữ

 

15

106

A

 

17

Đinh Phúc Nguyên

Nam

16/12016

17,9

113,5

A

 

                 

 

Tin tức khác