BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 4 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                                          LỚP: Chồi

 

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Nguyễn Nhật Minh Đăng

Nam

7/9/2016

25,5

 

DC

 

2

Phạm Hiếu Đức

Nam

5/7/2016

27,5

 

DC

 

3

Lý Mai Hạnh

 

N

15/3/2016

22,7

 

A

 

4

Trần Tuấn Khải

Nam

23/1/2016

16,2

 

A

 

5

Nguyễn Trí Hùng Nam

Nam

25/8/2016

17

 

A

 

6

Phạm  Hiếu Nghĩa

Nam

5/7/2016

28,0

 

DC

 

7

 

Lê Trần Nhã Uyên

Nữ

14/12/2016

19,0

 

A

 

8

 

Ngô Đỗ Kim Ngân

Nữ

24/10/2016

19,6

 

A

 

9

 

Lê Đức Tân

Nam

5/7/2016

19,7

 

A

 

10

Lê Hải Minh Quân

Nam

20/6/2016

18

 

A

 

11

Bùi Hữu Mai Hân

 Nữ

12/10/2016

  14,7

 

A

 

12

Vũ Lý Nguyên Tân

Nam

29/6/2016

16,5

 

A

 

13

Nguyễn Mai Diệp Thảo

  Nữ

18/5/1016

17,7

 

    A

 

14

Đặng Duy Minh Nhiên

Nữ

5/3/2016

16,0

 

A

 

15

Đinh Phúc Nguyên

Nam

16/12016

20,4

 

A

 

16

Lê Dương Khánh Linh

Nữ

20/7/2016

19,9

 

A

 

17

 Nguyễn Hoàng Thanh Trúc

Nữ

4/9/2016

16,9

 

A

 

Tin tức khác