TRƯỜNG MẦM NON BÉ NGÔI SAO

 

BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO THÁNG 10 NĂM HỌC 2020 – 2021

                                                                          LỚP: Chồi

STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Nguyễn Nhật Minh Đăng

Nam

7/9/2020

23,5

 

 

 

2

Phạm Hiếu Đức

Nam

5/7/2020

25,6

 

 

 

3

Lý Mai Hạnh

N

15/3/2016

20

 

 

 

4

Nguyễn Hữu Nhân

Nam

22/2/2016

20

 

 

 

5

Trần Tuấn Khải

Nam

23/1/2016

15,7

 

 

 

6

Nguyễn Trí Hùng Nam

Nam

25/8/2016

16

 

 

 

7

Phạm  Hiếu Nghĩa

Nam

5/7/2016

25,7

 

 

 

8

Phạm Phúc Khang

Nam

27/1/2016

24,8

 

 

 

9

Lê Trần Nhã Uyên

Nữ

14/12/2016

17,5

 

 

 

10

 

Ngô Đỗ Kim Ngân

Nữ

24/10/2016

18

 

 

 

11

Lê Đức Tân

Nam

5/7/2016

16,,2

 

 

 

12

Lê Hải Minh Quân

Nam

20/6/2016

16

 

 

 

13

Bùi Hữu Mai Hân

 Nữ

12/10/2016

14.1

 

 

 

 

14

Vũ Lý Nguyên Tân

Nam

29/6/2016

15,5

 

 

 

15

Nguyễn Mai Diệp Thảo

  Nữ

18/5/1016

16,8

 

 

 

16

Đặng Duy Minh Nhiên

Nữ

5/3/2016

15,7

 

 

 

17

Đinh Phúc Nguyên

Nam

16/12016

18,2

 

 

 

                 

 

 

 

 

 

 

 

Tin tức khác