STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Đo
(Cm)

Cân

(Kg)

Kênh

 

Ghi chú

1

Huỳnh Ngọc Trâm Anh

Nữ

27/08/2019

115

18,6

A

 

2

Đặng Thiên Ân

Nữ

10/06/2019

107

21

A

 

3

Đào Thanh Chi

Nữ

10/11/2019

101

16,4

A

 

4

Nguyễn Mai Diệp Chi

Nữ

21/05/2019

106

18

A

 

5

Trần Thảo Chi

Nữ

4/11/2019

103

16,7

A

 

6

Le Trọng Bảo

Nam

23/10/2019

102

16,9

A

 

7

Nguyễn Bùi Linh Duy

Nam

9/11/2019

100

16,7

A

 

8

 

Lê Thái Hoàng Đăng

Nam

27/07/2019

101

15,9

A

 

9

 

Nguyễn Hải Đăng

Nam

28/05/2019

102

21

A

 

10

Nguyễn Bùi Trúc Linh

Nữ

17/012/2019

95

15,7

A

 

11

Nguyễn Quý Thiên Minh

Nam

21/04/2019

104

17,5

A

 

12

Phạm Anh Minh

Nam

14/07/2019

110

17,7

A

 

13

Trần Mai Ngọc

Nữ

04/02/2019

104

18,5

A

 

14

Nguyễn Hữu Phúc Nguyên

Nam

4/012/2019

102

16

A

 

15

Nguyễn Phúc Nguyên

Nam

4/010/2019

95

12,5

A

 

16

Dương Bảo Nhi

Nữ

08/01/2019

107

19,4

A

 

17

Nguyễn Võ Uyên Nhi

Nữ

5/10/2019

98

14,4

A

 

18

Phạm Huy Phát

Nam

19/03/2019

103

14,4

A

 

19

Đặng Thiên Phú

Nam

10/06/2019

105

16,8

A

 

20

Bùi Tiến Phúc

Nam

2/011/2019

94

14,4

A

 

21

Đặng Léa Hà Phương

Nữ

25/10/2019

100

14

A

 

22

Nguyễn Đức Thành

Nam

9/10/2019

108

19,6

A

 

23

Lê Hương Thảo

Nữ

08/04/2019

109

16,4

A

 

24

Hồ Quốc Thiện

Nam

14/06/2019

107

18,5

A

 

25

Lương Thế Hưng

Nam

11/10/2019

96

13

A

 

26

Nguyễn Bảo Ngân Khánh

Nữ

26/01/2019

104

19,4

A

 

27

Nguyễn Châu Minh

Nam

18/09/2019

100

15,8

A

 

28

Lê Thiên Phúc

Nam

22/09/2019

110

20

A

 

Tin tức khác