STT

Họ tên bé

Giới tính

Ngày tháng năm sinh

Cân

(Kg)

Đo

 

Kênh

 

Ghi chú

1

Dương Ngọc Bảo

N

20/3/2018

14,5

106

    A

 

2

Trịnh Thiên Đăng

Nam

21/4/2018

14,7

109

A

 

3

Đoàn Gia Hưng

Nam

  19/9/2017

21

114

A

 

4

Trần Nhất Hy

Nam

26/11/2018

14,3

101

A

 

5

Nguyễn Phúc Khang

Nam

11/1/2018

18

108

A

 

6

Nguyễn Hồng Bảo Khanh

Nam

13/11/2018

  16,7

106

A

 

7

 

Trần Minh Khải Lâm

Nam

17/9/2018

22,7

113

A

 

8

 

Trần Vũ Phương Uyên

Nữ

10/11/2018

19,7

101

A

 

9

Đinh Hoàng Uyên My

Nam

1/4/2018

17,5

110

A

 

10

Hoàng Bảo Ngọc

Nữ

15/11/2018

16,9

107

    A

 

11

Trần Mai Ngọc

N

4/2/2019

16,3

101

    A

 

12

Nguyễn Quốc Thiên

 Nam

13/11/2018

  15,2

102

A

 

13

Dương Bảo Nhi

Nữ

8/1/2019

  17,7

105

A

 

14

Nguyễn Hạo Nhiên

  Nam

29/1/2018

18,2

110

    A

 

15

Võ Chấn Phong

Nam

8/10/2018

15,5

103

A

 

16

Nguyễn Ngọc Hoàng Sang

Nam

21/6/2018

24

113

  DC

 

17

Hồ Cát Tiên

Nữ

14/12/2018

16

103

A

 

  18

Lê Minh Khôi

Nam

30/8/2018

17

111

A

 

 19

Nguyễn Hoàng Bảo Lân

Nam

12/12/2018

19,7

107

A

 

  20

Bùi Vũ Kim Sang

Nam

27/11/2018

20,6

103

A

 

  21

 

Nguyễn Cao Thiên Ngọc

N

30/1/2018

21

116

A

 

  22

Tô Anh Thư

Nữ

12/1/2018

17,5

110

A

 

Tin tức khác