Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 -Năm học 2016 - 2017
Lớp : Thỏ Ngọc 1 (24 - 36 tháng)
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Ng. Trần Minh Kiệt 18/02/2014   16.5 99 A      
2 Lê Minh Trí 17/01/2014   17.8 93 A      
3 Lê Ng. Hoàng Phúc 12/03/2014   14 92 A      
4 Phạm Đức Duy 10/01/2014   13.2 92 A      
5 Lương Ngọc Bảo Anh 14/03/2014 x 15.5 99 A      
6 Nguyễn Văn Minh Khánh 22/01/2014   13.8 97 A      
7 Hồ Xuân Trúc Chi 21/08/2014 x 13 90 A      
8 Hoàng  Trúc Linh 01/05/2014 x 14 92 A      
9 Đinh Khánh An 09/10/2014 x 13 89 A      
10 H.Ngọc Thảo Chi 24/06/2014 x 11 89 A      
11 Nguyễn Thế Anh 19/08/2014   19 98 BP      
12 Lê Thanh Huy 07/08/2014   14.5 93 A      
13 Lê Võ Huỳnh Như 17/10/2014 x 13.5 92 A      
14 Ng.Vân Thanh Hương 20/06/2014 x 12.9 92 A      
15 Lê Đỗ Hoàng Quân 6/1/2014   13.5 92 A      
16 Nguyễn Hoàng Yến My 03/06/2014 x 10.6 86 A      
17 Trần Nguyễn Hải Đăng  14/05/20114   14.5 90 A      
18 Lê Ngọc Phúc Nhi 04/07/2014 x 13 92 A      
19 Cao Đức Minh Huy 30/07/2014     Nghỉ      
20 Hoàng Thùy Anh 6/6/2014    x 11.4 89 A      
21 Hoàng Ngọc Hương Chi 28/8/2014    x 11 85 A      
22                  
23                  
24                  
25                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 19 SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP 1 DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác