Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 - Năm học 2016 - 2017
Lớp : Mầm 3
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 12 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Lê Ngọc Thiên An 21/07/2013 x 12.5 97.5 A      
2 Mai Mộc Miên 28/08/2013 x 14.3 94.9 A      
3 Vương Mai Gia Hân 27/09/2013 x 22.9 104 DC      
4 Hồ Gia Hưng 26/08/2013   21.1 103 DC      
5 Lê Đức Long 13/08/2013   Nghỉ      
6 Tôn Thất Hoàng Bách  05/08/2013   19 106 A      
7 Lương Thế Khải 09/12/2012   12.8 93 A      
8 Phạm Nguyễn Hải Đăng 12/10/2013   14.4 94 A      
9 Trần Nguyễn Tuấn Anh 6/1/2014   13.2 89.5 A      
10 Nguyễn Gia Hy 8/10/2013   13.8 91.9 A      
11 Nguyễn Bảo Long 12/8/2013   19.7 103.4 DC      
12 Tăng Bảo Ngọc  6/2/2014   11.1 85 A      
13 Đoàn Đức Huy 15/9/2014   17.8 91.3 A      
14 Nguyễn Hữu Đăng Khoa 23/3/2014   12.5 95 A      
15                  
16                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 11 SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC 3 Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác