Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 -Năm học 2016 - 2017
Lớp : Mầm 2 
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Bùi Minh Nguyên Phúc 29/10/2013   14.4 95.7 A      
2 Phạm Thiên Kim 17/10/2013 x 15.9 95 A      
3 Ngô Phương Lan 27/12/2013 x 13.9 88 A      
4 Đào Văn Nam 17/12/2012   15.6 94.5 A      
5 Trần Nguyễn Duy Anh 12/06/2013   13.5 95.5 A      
6 Đặng Thị Thanh Trúc 21/05/2014 x Nghỉ      
7 Trần Võ Minh Châu 14/11/2013 x 17.8 103 A      
8 Phạm Vũ Thiên Kim 17/10/2013 x 13.7 93.4 A      
9 Ngô Hải Đăng 12/10/2013   16.4 101 A      
10 Nguyễn Phúc Vinh 28/10/2013   14.5 96.4 A      
11 Nguyễn Đức Gia Uy 22/12/2013   16.2 96.8 A      
12 Trần Tuấn Khoa 03/05/2013   17.9 103.6 A      
13 Ng.Hoàng Gia Minh 08/09/2013   23.6 106 BP      
14 Võ Phạm Mai Thanh 01/02/2013 x 16.7 106 A      
15 Bùi Xuân Thái     13.7 97.5 A      
16                  
17                  
18                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 13 SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP 1 DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác