Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 -Năm học 2016 - 2017
Lớp : Mầm 1 
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Phạm Hồ Thảo Vy 03/05/2013 x 19.5 102.4 A      
2 Nguyễn Trần Đông Hải 03/09/2013   14.4 96 A      
3 Nguyễn Trần Xuân Hải 03/09/2013   14 97 A      
4 Khuất Ái Đông Nhi 30/05/2013 x 14.2 100 A      
5 Quách Khả An 17/08/2013 x 13.9 99.4 A      
6 Đỗ Minh Hằng 18/09/2013  x 16.3 96 A      
7 Trần Anh Khoa 19/02/2013   16.1 99.6 A      
8 Hồ NG. Hoàng Thư 12/03/2013  x 14.9 101.5 A      
9 Ng.T Quỳnh Anh 12/12/2013  x 13.7 95 A      
10 Trịnh Ngọc Bảo Quyên 02/04/2013  x 23.9 104.6 A      
11 Trịnh Mai Bảo Anh 07/02/2013  x 14 93.6 SDDCC      
12 Trần Nhật Khành Toàn 08/04/2013   15.2 101.3 A      
13 Trần Văn Hoàng Minh 01/01/2013   14.7 97.4 A      
14 Hồ Hoàng Nguyên 10/01/2013   20.1 110.8 A      
15 Ng. LươngThái Minh 06/04/2013   14.7 97.4 A      
16 Phạm Gia Hân 11/09/2013    x 14.8 98.5 A      
18 Đinh Thành Quốc Khánh 16/07/2013   15.8 102.3 A      
19  Huỳnh Gia Kiên 19/01/2014   16.8 96 A      
20 Thủy Tiên 26/09/2012    x 14.7 98.4 A      
22 Trần Thục Quyên 29/01/2013    x 18.4 105.4 A      
23                  
24                  
25                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 21 SDDCN   SDDCC 1 Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác