Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO     Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 - Năm học 2016 - 2017
Lớp : Lá 
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN CÂN
1 Trần Phục Hy 23/03/2011   26.1 117 A      
2 Trần Kiêm Khang 28/07/2011   26.5 112 DC      
3 Huỳnh Ngọc Hà 22/04/2011 x 17.2 112 A      
4 Dương Thế Lữ 04/05/2011   31.9 122 BP      
5 Hoàng Anh Khôi 22/07/2011 x 24.1 117 A      
6 Lê Ngọc Thiên Thanh 18/08/2011 x 18.4 111 A      
7 Lê Hà Phương Nhi 08/01/2012 x 17.5 111 A      
8 Lê Võ Thảo Nhi 30/10/2011 x 25.5 119 DC      
9 Đoàn Ngọc Gia Hân 15/06/2011 x 19.3 113 A      
10 Phạm Tuấn Minh 20/03/2011 x 20.5 112 A      
11 Ng. Ngọc Bảo Quỳnh 27/04/2011 x 22.5 112 A      
12 Nguyễn Vũ Khánh Hà 22/07/2011 x 21.5 116 A      
13 Ng. Hoàng Lan Phương 14/12/2011 x 21.6 113 A      
14 Lê Quang Trí  29/11/2011   21.7 111 A      
15 Ng.Lương Khánh Thy 26/10/2011 x 15.7 106 A      
16 Trần Hoàng Tùng 06/07/2011   18.2 111 A      
17 Ng Trần Diệu Linh 23/11/2011 x 14.8 110 A      
18 Trần Nguyễn Quỳnh Anh 27/05/2011 x 22 109 A      
19 Lâm Hoài Thanh 17/05/2011   Nghỉ      
20 Trần Minh Anh 26/8/2011   18.8 113 A      
21                  
22                  
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 16 SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP 1 DC 2 Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác