Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM    
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc    
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO HKI -Năm học 2016 - 2017
Lớp : Gấu bông 2 (18 - 24 tháng)
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN ĐO KÊNH CÂN ĐO KÊNH
1 Đỗ Hải Nam 06/05/2015   10.2 83 A              
2 Võ Duy An 06/03/2015   10.3 81 A              
3 Vũ Trần Hồng Phúc 15/03/2015   10.1 80 A              
4 Văn Vĩnh An 18/11/2014 x 12.6 84 A              
5 Lâm Anh Thư 15/01/2015 x 12.6 83.5 A              
6 Chu Võ Thanh Hà 01/01/2015 x 12.4 86 A              
7 Đinh Hải  Phong 27/10/2014   Chuyển lớp Thò Ngọc
8 Trần Như Linh 18/1/2015   Nghỉ
9 Nguyễn Vũ Nguyệt Hạ 06/06/2015 x 10.6 82 A              
10 Tống Hồ Khánh Linh 4/2/2015 x 16 89 DC              
11 Dương Thảo My 08/05/2015 x 9 78 A              
12 Ng.Anh Thư 15/01/2015 x 12.2 86 A              
13 Dương Vũ Minh Khôi 01/04/2015   11.9 84 A              
14 Nguyễn Phan Minh Đức 28/12/2014   11.9 86.5 A              
15 Hoàng Ngọc Bảo Trân 25/4/2015 x 11.1 83 A              
16 Lê Bảo Trâm 5/6/2015   8.9 77 A              
17 Nguyễn Diệp Khả Hân 26/1/2015 x 10.9 83 A              
18                          
19                          
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng    
Tổng kết:     
  Tháng 12 Kênh A 14 SDDCN   SDDCC   Đứng cân      
  BP   DC 1 Tăng cân   Sụt cân      
  Tháng 1 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân      
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân      
  Tháng 2 Kênh A   SDDCN   SDDCC   Đứng cân      
  BP   DC   Tăng cân   Sụt cân      
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao
   

Tin tức & sự kiện khác