Phòng GD - ĐT Quận GV     CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trường Mầm non BÉ NGÔI SAO   Độc lập  - Tự do - Hạnh phúc
BẢNG THEO DÕI CÂN ĐO QUÝ 2 -Năm học 2016 - 2017
Lớp : Gấu bông 1 (18 - 24 tháng)
STT HỌ VÀ TÊN NTN SINH NỮ THÁNG 12 THÁNG 1 THÁNG 2 GHI CHÚ
CÂN ĐO KÊNH CÂN ĐO KÊNH CÂN ĐO KÊNH
1 Phạm Tuệ Nhi 14/5/2014 x 12.6 88 A              
2 Nguyễn Gia Phú 19/01/2015   Nghỉ              
3 Đỗ Phan Nhật Kiên 19/12/2014   15.5 91 DC              
4 Knutson Dương Mia 03/12/2014 x Nghỉ              
5 Ngô Hải Đăng 20/09/2014 x Nghỉ              
6 Nguyễn Minh Hào 24/11/2014   13.8 86 A              
7 Nguyễn Hồng Chi 20/09/2014 x 13.2 87 A              
8 Trần Kiêm Luân 07/04/2015   16.2 81 BP              
9 Nguyễn Văn Tuấn Mạnh 13/10/2014   12.4 86 A              
10 Nguyễn Hoàng Lan Chi 17/11/2014 x 9.5 81 A              
11 Trần Nhật Thảo Chi 24/01/2015 x 10.5 83.5 A              
12 Nguyễn Quốc Minh Khoa 04/12/2014   Nghỉ              
13 Hoàng Ngọc Anh 12/4/2015 x 14.7 84.5 A              
14 Lê Nguyễn Ngân Hà 20/12/2014 x 10.5 85 A              
15 Nguyễn Trọng Minh Quân 08/02/2015   11 82.5 A              
16 Thái Bình 21/03/2015   11.1 85 A              
17 Huỳnh Ngọc Nhã Thy 19/06/2015   x 11 81 A              
18                          
19                          
20                          
Note: Cân, đo trẻ vào ngày 5 hằng tháng
Tổng kết: 
  Tháng 12 Kênh A 11 SDDCN   SDDCC     Đứng cân  
  BP 1 DC 1 Tăng cân     Sụt cân  
  Tháng 10 Kênh A   SDDCN   SDDCC     Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân     Sụt cân  
  Tháng 11 Kênh A   SDDCN   SDDCC     Đứng cân  
  BP   DC   Tăng cân     Sụt cân  
  Note: SDDCN: Suy dinh dưỡng cân nặng
          SDDCC: Suy dinh dưỡng chiều cao

Tin tức & sự kiện khác